– Dette vitner om manglende bevissthet i Norad og Utenriksdepartementet (UD) om hvordan dette vil bli oppfattet, sier religionsviter Ingrid Vik.