Fra og med i dag kan du se den nye kampanjen til Den norske kirke (Dnk) over hele Norge. Kampanjen viser elleve vanlige mennesker med hvert sitt budskap, knyttet sammen av mottoet: «Rom for deg». Med denne bildeserien skal Dnk minne Norge 
om kirkevalget i september.