Teologen Helen Bjørnøy var fylkesmann i Buskerud fram til i år. Då blei fylket innlemma i den nye, store regionen Viken.