Nyhet

62 multimilliardærar har ein samla formue som er like stor som formuen til halve jordas befolkning, 3,5 milliardar menneske, viser Oxfams årlege formuerapport. I 2010 var det 388 personar som åtte like mykje som halve verdas befolkning.

I takt med at dei rike blir rikare, har amerikanske Brookings Institution (BI) rekna på kva eit utval særs rike menn kunne ha utretta i sine respektive heimland om dei hadde delt formuen med landets mange fattige.

BI seier det enkelt: Èin milliardær er nok.

- Brookings peikar på noko umåteleg viktig, seier Wenche Fone, avdelingsleiar for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp (KN), og utdjupar: