Nyhet

Ingen jobb, ingen inntekt. Løysinga for mange med innvandrarbakgrunn blir å søkje bustadkommunen om sosialhjelp.

Sidan januar har Jan Tore Sanner (H) hatt ansvaret for to prioriterte oppgåver i Solberg-regjeringa. Vegen til betre integrering av særleg flyktningar skal gå langs kvalifiseringssporet.

Til Vårt Land seier kunnskaps- og integreringsministeren at skal Norge «ha ein berekraftig innvandrings- og integreringspolitikk må vi lukkast betre enn det vi har gjort så langt».

– Vi har nokre utfordringar.