Rundt 9.300 menneske blir årleg sett i fengsel – og til ei kvar tid sit det om lag 3.900 innsette i Norges 43 fengsel.