I teaterforestillingen Etterlyst: ­Jesus prøver Bjørn Eidsvåg å finne­ ut hvem Jesus egentlig er. Til premieren i helgen var det blant annet invitert en rekke kirkefolk. Vårt Land har snakket med et knippe av dem.