Nyheter

Regjeringen har ikke lagt fram statistikk på hvor mye det koster å la det offentlige betale regningen, heller enn å la foreldre få pleiepenger.

– Hva vil det koste å ansette nok personell døgnet rundt for å ivareta de alvorlig syke barna? Det er ikke vanlige sykepleiere det er snakk om, men spesial-­sykepleiere, sier stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Karin Andersen.

Den sittende regjeringen har i andre sammenhenger vært opptatt av å regne på kostnader, blant annet har de ønsket det såkalte innvandringsregnskapet, som skal vise hvor mye hver innvandrer koster det norske samfunn og hvor mye de yter.

Andersen er skeptisk til at regjeringen­ ikke har lagt fram et samfunnsøkonomisk ­regnestykke når det gjelder statlige utgifter for pleietrengende og alvorlig syke barn, dersom foreldrene ikke kan ta seg av dem