– Vindkraft trenger rundt 30 øre per kilowattime for å dekke investeringer, driftskostnader og avkastning, opplyser spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i Norwea, bransjeorganisasjonen for vindkraft.