– Norge har fremdeles til gode å vinne en krig vi deltar i, sier oberstløytnant og forsker Tormod Heier, og lister opp: