Nyhet

– Norge har fremdeles til gode å vinne en krig vi deltar i, sier oberstløytnant og forsker Tormod Heier, og lister opp:

– Afghanistan, Irak, Libya. Og snart skal vi inn i krigen mot IS ved å sende soldater til Jordan og Syria.

Mandag 6. juni faller den offisielle dommen. Da legger det regjeringsoppnevnte Godal-utvalget, som har gransket Norges sivile og militære innsats i Afghanistan, fram sluttrapporten.

Etter 1945 har Norge hatt to lange, militære utenlandsoppdrag som har krevd store ressurser: