En sekvens av filmen Snowden forteller om da Edward Snowden jobbet for USAs sikkerhetsbyrå NSA i Japan. Japanske myndigheter ville ikke avlytte egne borgere fordi det stred mot deres etikk. Men ifølge filmen gjorde USA det likevel. Sikkerhetsbyrået trengte ifølge Snowden også inn i japansk datainfrastruktur og la igjen ondsinnet programvare som USA kunne slå på senere og sette for eksempel vannkraftanlegg ut av funksjon hvis Japan en dag ikke var deres allierte.