Medieoppslagene er blitt sjeldnere, men i Middelhavet fortsetter et menneskelig drama på liv og død: