I 2008 gikk Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland (Norfund) inn i Matanuska, Mosambiks største bananplantasje.