Nyheter

– Drømmen min er å få en kvinnelig imam i Norge, sier innvandringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani til Vårt Land.

I 2015 ba et stortingsflertall regjeringen utrede muligheten for en offisiell, norsk utdanning av imamer og religiøse ledere.

Arbeiderpartiet leverte i slutten av januar en liste på 22 forslag til Stortinget for å forbedre innvandrings- og integreringspolitikken med uttalt mål om å bekjempe sosial kontroll og æresvold. Der ber de regjeringen om å: «ta konkret initiativ til å opprette en egen utdanning for norske imamer og tilsvarende for andre religiøse ledere som ikke har slike tilbud»

Også andre partier etterlyser en offentlig norsk imamutdanning. I Vårt Land onsdag sa Senterpartiets talskvinne i livssynsaker, Åslaug Sem-Jacobsen, at regjeringen måtte ta grep for å få på plass dette snarest.