Nyheter

– Den norske kirke er i en ­krevende situasjon, og prøver å finne løsninger. Spørsmålet er om kirken skal tilpasse seg ­individualismen og forbrukersamfunnet og være på tilbudssiden, eller om den først og fremst skal fortsette som tradisjons-bærer, sier Tore Rafoss. Han er forsker ved Institutt for kirke, religion og livssynsforskning (Kifo).

Med eller motkultur?

Rafoss er en av deltagerne i en panel-debatt som arrangeres av Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) i dag. Der samles kirkelige ansatte fra de 25 største kommunene i Norge for å diskutere om «det går en grense for hvor markedstilpasset kirken kan bli».

I paneldebatten deltar også sokneprest i Lademoen menighet i Trondheim, Stein ­Ellinggard. Han var den første i Norge som arrangerte drop-in dåp, og har også arrangert drive-in vielser. Han mener at disse tiltakene gjør kirken til en motkultur.