– Den norske kirke er i en ­krevende situasjon, og prøver å finne løsninger. Spørsmålet er om kirken skal tilpasse seg ­individualismen og forbrukersamfunnet og være på tilbudssiden, eller om den først og fremst skal fortsette som tradisjons-bærer, sier Tore Rafoss. Han er forsker ved Institutt for kirke, religion og livssynsforskning (Kifo).