«Opprop til den norske regjering – for en mer human situasjon for flyktningene på Moria» er overskriften på oppropet Drivkraft la ut tirsdag.