For 15 år sidan plasserte eit drap den vesle svenske bygda Knutby på kartet. 10. januar 2004 blei Alexandra Fossmo (23) funnen drepen i heimen i Knutby, fire mil aust for Uppsala. Rett før hadde Daniel Linde (23) blitt funnen skoten og alvorleg såra i nabohuset.