Den dramatiske utviklingen i antallet hjelpetrengende syriske barn etter krigsutbruddet våren 2011, bidrar sterkt til at ett av fem barn i Midtøsten og Nord-Afrika­ nå er avhengig av humanitær ­assistanse for å klare seg.