Nyhet

Den dramatiske utviklingen i antallet hjelpetrengende syriske barn etter krigsutbruddet våren 2011, bidrar sterkt til at ett av fem barn i Midtøsten og Nord-Afrika­ nå er avhengig av humanitær ­assistanse for å klare seg.

En ny rapport fra FNs barnefond Unicef fastslår at over 28 millioner barn i regionen har ­behov for umiddelbar humanitær hjelp. Flere enn ni av ti av disse lever i land med konflikt.

Stjeler barndommen

– Konflikt fortsetter å frarøve millioner av jenter og gutter barndommen deres. Flere tiår med framgang stå i fare for å bli reversert i Midtøsten og Nord-Afrika, advarer Geert Cappelaere, Unicefs regionaldirektør.