De fire ikke-sosialistiske partiene er på etterskudd i tid og slaget om budsjettkronene skal ha blitt mye mer krevende enn i fjor.