Bare to kandidater som sier nei til kirkelig vigsel av likekjønnede er valgt inn i Oslo bispedømmeråd. Det er Harald Hegstad, professor ved Menighetsfakultetet og leder i bispedømmerådet de siste fire årene, og KrF-politikeren Aud Kvalbein.