Det seier Odd Einar Dørum som står på tredjeplass på Åpen folkekirkes liste i Oslo bispedøme. Han må puste djupt for å halde seg roleg.