Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV) har merket et stort engasjement for sykehjemsprestene.