I Fredrikstad tingrett har de funnet ytterligere fem saker og i Salten tingrett én sak. Telemark fire nye, og i Halden er det to. Det betyr at nå er et titalls saker i tillegg til de 48 der personer er feilaktig dømt for trygdebedrageri.