– Hele poenget med de europeiske menneskerettighetsbestemmelsene er at man skal ha et felles, europeisk vern for ytringsfriheten. Da mener jeg det blir feil å gi nasjonene et såpass stort spillerom som Østerrike får her, sier Ola Johan Settem, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.