– En fristilling betyr at folk på Ellingsrud må ha tillatelse til å bruke sin kirke som har stått her siden 1981. Vi blir ikke lenger herre i eget hus, sier Bjørn Edvard Engstrøm, en av ildsjelene i «Aksjonsgruppe for bevaring av Ellingsrud kirke», medlem av menighetsrådet i Ellingsrud og Furuset menighet, samt vararepresentant til Kirkelig fellesråd i Oslo.