Pengene skal fordeles mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge, og ved utlysning av middel til dialogprosjekter.