Årlig får religiøse minoriteter 20 millioner kroner fra norsk hold. Nå skal støtten dobles til 40 millioner kroner, melder utenriksminister Børge Brende i en pressemelding fra regjeringen i går. Han begrunner økningen slik: