Fortsatt er det rundt 64 millioner barn i skolealder som ikke går på skole. Antallet har vært nokså stabilt de siste 10 årene, til tross for en rekke internasjonale initiativ for å gi alle barn skolemuligheter.