Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er spøkelsespartiene uten sidestykke i norsk 
politikk. Fersk statistikk fra Kifo levner ingen tvil: