I 2016 vedtok Malta en lov som forbyr såkalt konverteringsterapi, som første land i Europa. Den maltesiske loven sier at de som prøver å ­«endre, undertrykke eller fjerne en persons seksuelle orientering, kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk» kan straffes med bøter eller fengsel.