– Denne uttalelsen viser at JDDJ ikke lenger bare en luthersk og katolsk sak, men en bredere enighet. Dette utvider det økumeniske fellesskapet, sier professor Harald Hegstad ved MF vitenskapelig høyskole.