– Kirken har et samfunnsansvar. Som en enhet veldig mange tilhører, og som en del av samfunnet, synes jeg ikke kirken burde være apolitisk, sier småbarnsmoren Ida Grøvik.