Nyhet

Fjorårets bistand endte på hele 36,6 milliarder kroner, en toppnotering som tilsvarer 1,11 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI).

I løpet av ti år er bistanden nær fordoblet fra 18,8 milliarder kroner i 2006. Økningen har fortsatt jevnt og trutt med bistandskritiske Frp i regjering (se faktaramme).

Enprosenten minimumskrav

To dager før regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år, forventer derfor KrFs generalsekretær Hildre Frafjord Johnson et av tidenes beste budsjettforslag for verdens fattigste: