Er det sannsynlig at verden i 2050 klarer seg kun med fornybar energi? Blir det mer sannsynlig etter klimatoppmøtet i ­Paris i desember? Mens land ­etter land snakker om hvor mye de skal kutte i utslippene, har klimagassutslippene globalt økt to-tre prosent de siste årene. Fra 1990-nivået har utslippene økt med 65 prosent og er nå på 36 milliarder tonn CO2 i året.