Fredag var hun med på å feire at alle partiene på Stortinget til slutt ble enige om å kreve at regjeringen skjerper kravene til innsyn i norske selskapers pengeflyt også i skatteparadiser.