Nyhet

Fredag var hun med på å feire at alle partiene på Stortinget til slutt ble enige om å kreve at regjeringen skjerper kravene til innsyn i norske selskapers pengeflyt også i skatteparadiser.

– Vi ønsker å være et foregangsland på dette. Det vi nå er enige om, er å få utredet hvordan vi best går videre, og at vi får et eget tilsyn både med selskapenes og myndighetenes arbeid med dette, sier Siri Meling, som er medlem av Stortingets finanskomité for Høyre.

LES OGSÅ: Fikk samstemt gjennomslag mot skattegjemsel

Stod på