– På den eine sida var det veldig trygt å ikkje kunne svare på kritikken. Samtidig var det kjempeirriterande, seier skribenten bak pseudonymet Sta. Birgitta.