Kirkebenkene var fulle da domkirkeprest i Oslo, Elisabeth Thorsen, inviterte Snåsamannen Joralf Gjerstad, biskop Per Arne Dahl og filmregissør Margreth Olin til å snakke om «hva som skjer på Snåsa». Ifølge Snåsamannen ville dette trolig bli hans siste gudstjeneste.