I august lanserte president Obama og det statlige organet Environmental Protection Agency en plan for å redusere karbonutslipp fra kraftverk med 30 prosent. Delstatene må selv finne ut hvordan de kan oppnå dette.