Særlig nynazistiske grupper som Den nordiske motstandsbevegelsen (NMB) og Vigrid er framtredende i spredningen av antisemittisme, viser studien «Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge», som er utarbeidet av Institutt for samfunnsforskning (ISF) for Kommunaldepartementet. Høyreekstrem antisemittisme er en av fem typer som defineres i rapporten, sammen med konspirasjonsteoretisk, venstreekstrem, muslimsk, og kristen antisemittisme.