Det som preget 2019 innen klima og miljø, er oppvåkningen, men også motreaksjonene, mener Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. Hun er spent på om det vil fortsette, og også prege 2020.