– Dersom den kristne kirke skulle 
lagt Eikrems syn til grunn, ville mye av det som skjer denne påsken ikke ha noen betydning, sier Harald Hegstad, professor i systematisk teologi ved MF Vitenskapelig høyskole.