– Jeg vet at historien ikke utvikler seg i én retning, men det er så rart å se mine idealer bli mobbet og latterliggjort, sier András Kádár.