I løpet av noen timer natten på natten mellom 9. og 10. november 1938 gikk den tyske, nazistiske regjeringen til angrep på synagoger og butikker over hele Tyskland og Østerrike. 267 synagoger og 7.500 butikker ble vandalisert og ødelagt. Men forfølgelsen av jøder hadde foregått lenge.