– Jeg er opptatt av at vi som kristne heier på ordninger som hjelper mennesker til å vise trofasthet og til å stå i forplikt­ende forhold og relasjoner, sier Vidar Mæland Bakke, prest og daglig leder for Bymenigheten i ­Sandnes.