– Det er en god følelse å bli anerkjent. Både meg, kona og støttespillere setter pris på dette, sier Arne Viste.