Onsdag ble en ny stortingsgruppe for religionsfrihet formelt lansert.