Like før jul ble det klart at kirkene i Klemetsrud, Bakkehaugen, Iladalen, Lilleborg og Sofienberg i Oslo ikke lenger skal være soknekirker. Da ble det også kjent at en styringsgruppe nedsatt av Oslo bispedømmeråd og Oslo kirkelige fellesråd har hatt møter med mulige leietakere, som migrantmenigheter og kristne organisasjoner.