– Arne Viste, vil du komme fram? Selv om du ikke har brukt troen som argument i din kamp for andre mennesker, så har du på ingen måte lagt skjul på at det er troen som er din drivkraft. Du tror at Gud ønsker at du skal ta denne kampen, sier Alf Gjøsund, religionsredaktør i Vårt Land, i sin tale under prisutdelingen torsdag kveld.