– Egentlig er kampen mot korrupsjon den første grunnleggende gjerningen for protestantene. Det var i opprør mot korrupsjon at Luther i 1517 brøt med den katolske kirke, fordi katolikkene solgte muligheten til å komme ut av skjærsilden litt fortere ved betaling, sier den fransk-norske korrupsjonsjegeren Eva Joly.