Mens noen rister oppgitt på
 hodet, ser andre på Trumps anerkjennelse av Jerusalem som en del av Guds plan.